Lagerfaciliteter

Beili har råvarulager, förpackningsmateriallager, halvfabrikat och färdigproduktlager, och vi registrerar data från varje lager i ERP-systemet, vilket är bekvämt för att i tid kontrollera inventeringen av olika produkter.

Lagret kan hjälpa oss att förbättra produktionseffektiviteten och på så sätt ge pålitlig service till våra kunder